Beste leden, trainers, ouders, verzorgers,

We kunnen alweer een tijdje volop gebruik maken van onze sporthal om te trainen en wedstrijden te spelen. Voor corona waren er in de schoolvakanties beperkt trainingen, en het is goed om weer scherp te hebben wat in de schoolvakanties de gewoonte is.

In alle schoolvakanties gaan de mini trainingen niet door. De rest van de jeugd en senioren trainen wel, overleg dit eerst binnen je team of er genoeg animo voor is. Daarnaast moet er tijdig (minimaal 2 weken van tevoren) overlegd worden met de beheerders van de sporthal: Tonny en Rianne.

Voor de periode van juni tot de zomervakantie geldt het volgende: de teams die dat willen kunnen wel trainen, maar alleen op de donderdagavond. Er zal dus een nieuw trainingsschema gemaakt worden voor in de maand juni. In juli zijn de trainingen sowieso afgelopen tot de start van het volgende seizoen (half augustus, dit schema volgt later).

We hopen hiermee duidelijkheid te hebben gegeven omtrent (jeugd)trainingen tijdens de vakanties.

Namens het bestuur.