Beste leden en trainers,

bijgaand treffen jullie de voorlopige teamindelingen aan voor het seizoen 2022-2023. Tevens treffen jullie bijgaand de trainingstijden tot juni 2022 aan. Deze gaan beiden in vanaf maandag 16 mei.

Voorlopige teamindelingen 2022-2023

Trainingstijden tot juni 2022

De voorlopige teamindelingen en de trainingstijden tot juni 2022 gaan in vanaf maandag 16 mei.

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben stuur deze dan naar tc@side-out.nl of spreek één van ons aan tijdens de trainingsavonden.

Met sportieve groet,

De technische commissie

(René Sanders, Geanne Snippe, Tim Hofman en Geke Schippers)