Binnen BANZO/Side-Out vinden wij het belangrijk om te investeren in de
deskundigheid van onze trainers. Daarom organiseert de vereniging op
woensdag 12 december tussen 18:00 uur en 19:15 uur een training
speciaal voor de trainers van onze club.

Tijdens deze training, die geleid wordt door Nico Huisman, willen we
aandacht besteden aan zoveel mogelijk technische aspecten van het
volleybalspel en staan wij stil bij de talentontwikkeling binnen onze club.

Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen, inspiratie op te
doen en ervaringen uit te wisselen.

Dus ben je trainer binnen de vereniging? Noteer de training in je agenda
en graag tot ziens op woensdag 12 december!

Met vriendelijke groet,

Technische commissie