Agenda algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur leden en ouders van onze jeugdleden van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Jullie aanwezigheid wordt bijzonder gewaardeerd en wij hopen ook op jullie aanwezigheid.

 Wanneer            : dinsdag 8 januari 2019

Waar                    : sportcafé ’t Noorderslag te Slagharen

Tijd                       : 20:00 uur

 Agenda:

 1. Welkom
 2. Mededelingen

                – Nieuwe hoofdsponsor

 1. Toelichting en verslagen

                – Technische commissie

                               – Technisch beleidsplan (uitleg)

                – Activiteiten commissie  (uitleg activiteiten en Financiën)

                – Sponsor commissie

                               – Nieuwe leden in de sponsor commissie

                               – Aantal sponsoren

                – Scheidsrechterszaken: Uitleg Ton van de Weerd (cursus)

               – Communicatie (korte presentatie)

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar:

 • Fenske van der Steege (Penningmeester)
 • Gerhard Schippers (Voorzitter en Ledenadministratie)

De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld:

 • Penningmeester (Bram Seinen)
 • Voorzitter (………….)
 • Secretaris (………….)

Vacante posities in het bestuur:

 • Secretaris
 • Voorzitter
 • Ledenadministratie
 1. Verslag kascontrole commissie/kiezen nieuwe commissie
 2. Verslag penningmeester, afsluiting boekjaar ‘17/18, begroting boekjaar ‘18/19
 3. Rondvraag
 4. Afsluiting

Wij zien jullie graag dinsdag 8 januari 2019.

Met vriendelijke groet,

Bestuur volleybalvereniging BANZO/Side-Out