Op woensdag 12 december spraken meerdere trainers, coaches en TC leden, in een informele setting, met elkaar over het thema trainerschap. Dat daar veel bij komt kijken bleek wel uit de besproken onderwerpen.

Onder leiding van Nico Huisman, trainer/coach van BANZO/Side-Out heren 1, werd aandacht besteed aan vragen als; Hoe houd je 10 jeugdigen bij de les? Hoe ga je als trainer om met niveauverschillen binnen je team? Maak je gebruik van een jaarplan of train je hetgeen er de wedstrijd ervoor niet goed ging? Maar natuurlijk werden ook de nodige technische aspecten onder de loep genomen.