Bijgaand de notulen van de afgelopen ledenvergadering.

Download

Deze zijn ook terug te vinden op onze website bij Informatie > ALV > Notulen