Beste leden, ouders/verzorgers en trainers,

Hierbij een update over bepaalde zaken die op dit moment actueel zijn voor onze mooie vereniging.

Trainingen
De beachvelden staan weer opgesteld op de ijsbaan in Schuinesloot en hier mag door alle verenigingsleden getraind worden! Hierbij gelden voor sporters ouder dan 27 jaar de volgende regels:
– Maximaal 4 personen per veld
– De 1,5 meter maatregel blijft gelden binnen het veld
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Sponsorcommissie
Helaas stopt onze hoofdsponsor BANZO met het sponsoren van onze club. Niet uit onwil, maar helaas door gedwongen maatregelen heeft BANZO moeten besluiten om niet meer samen te werken in de toekomst. We kijken terug op 3 vruchtbare jaren waarin BANZO de club heeft kunnen ondersteunen bij het uitbreiden van middelen, een stabiele financiële positie te creëren welke direct doorwerkt in de successen op het veld. Hierbij als positieve uitschieters kon Side-Out mede dankzij haar goede jeugdopleiding 2 leden aan het Oranje jeugd team leveren.
“Banzo, the way to recycle” ademt duurzaamheid, we gaan er vanuit dat dit ook tekenend is voor ons contact met dit prachtige bedrijf. Namens alle leden alsmede het bestuur bedankt voor de prettige contacten en samenwerking!

Inmiddels is de sponsorcommissie achter de schermen actief bezig met het werven van een nieuwe hoofdsponsor. Tips voor eventuele sponsoren zijn van harte welkom en kunnen doorgegeven worden aan sponsorcommissie@side-out.nl.

Hierbij vragen we onze leden en ouders mee te denken om de sponsorcommissie te ondersteunen. Dus ben/ken je iemand die commerciële kennis heeft, meld je aan om jouw/onze club voort te laten bestaan!

Contributie
De contributie van het huidige kwartaal zal binnenkort worden geïnd. Wij hopen dat jullie ons willen blijven steunen in deze tijd! Toch willen wij jullie graag mededelen dat wij iets voor jullie terug willen doen. Daarom willen wij hierbij aankondigen dat de contributie hoogstwaarschijnlijk het laatste kwartaal niet zal worden geïnd. Dit hangt nog af van de overheidssteun die wij mogelijk ontvangen, daar is tot op heden nog geen definitief besluit over gevallen.

We vragen nogmaals aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Indien we dit allemaal doen, dan staan ons nog een paar mooie trainingsweken te wachten. Wij wensen iedereen veel volleybalplezier!

Namens het bestuur van volleybalvereniging BANZO/Side-Out