Beste leden, trainers, ouders en verzorgers,

Bijgaand treffen jullie de voorlopige teamindelingen aan voor het seizoen 2021-2022.

Concept teamindeling 2021-2022

Nogmaals: dit betreft voorlopige teamindelingen. Als je vragen en of opmerkingen hebt dan kan je deze bespreken met je trainer en hij/zij zal zorgen dat dit met de technische commissie wordt besproken. Je kan daarnaast ook mailen met tc@side-out.nl en zullen wij daar jouw vragen en of opmerkingen van een reactie voorzien.

Wij wensen jullie in ieder geval alvast een gezond en sportief nieuw seizoen.

Met sportieve groet,

Technische commissie