Onze overheid heeft, gezien de huidige situatie omtrent de besmettingen en druk op de zorg, de maatregelen weer aangescherpt. Concreet voor de sport veranderen er een aantal dingen. Hiervoor willen we jullie graag verwijzen naar de berichten welke de NOC-NSF (https://www.nocnsf.nl/sportprotocol) naar buiten brengt.

Impact en aanpak Side-Out:
Waar voorheen de verantwoordelijkheid bij de uitbater en de stichting van de sporthal lag, komt dit nu bij onze club te liggen. Daarnaast zullen niet alleen de mensen die de kantine betreden gecheckt moeten worden, maar ook de mensen die de zaal en/of kleedkamers betreden. De vrijwilligers en trainers zijn hierbij uitgezonderd.

Concreet betekent dit voor de zaalwacht, dat er op de wedstrijddagen bij de ingang een “post” moet komen waar de controle plaats kan vinden. Graag zien we dat dit iemand is vanuit een seniorenteam. Spreek dus goed af met je team, wie wanneer rondom de ingang aanwezig is. Denk ook buiten je team aan bijvoorbeeld ouders of andere vrijwilligers die kunnen ondersteunen, want we begrijpen dat dit een grote last is op onze club en leden.

Voor de trainingsavonden betekent dit dat bij de jeugdleden welke nog gebracht worden, de ouders in principe niet binnen verwacht worden. Voor senioren geld dat je op trainingsavonden je gezonde verstand moet gaan gebruiken. Blijf in gesprek met eenieder voor elkaars gezondheid, gevaccineerd of niet, kijk wat ons verenigd en wat het doel is.
De benodigde CoronaCheck Scanner app is hier te downloaden: https://coronacheck.nl/nl/scanner/

Bij het scannen zullen Tonny en Rianne als adviserende partij aanwezig zijn. De eerste-lijns vragen die ontstaan tijdens het scannen bij de ingang kunnen door hen afgevangen worden mits er niemand van het bestuur aanwezig is.

Voor de thuisspelende teams op een doordeweekse dag geldt dezelfde eis. De spelers en of bezoekers van het sportcafe moeten gecheckt worden, met uitzondering van trainers en andere vrijwilligers (bijv. scheidsrechters, zaalwacht en tellers). Publiek is zoals jullie weten helaas niet welkom.

Tevens gelden er ook regels voor de horeca, en dus onze sportkantine. Voor dit regelement nemen we de adviezen van onze uitbaters over.

Voor vragen rondom deze thema’s kan er contact worden opgenomen met het bestuur (QR scan) en de uitbater (beleid horeca).

Wij hopen en vertrouwen op een ieders begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bestuur volleybalvereniging Side-Out.