Beste leden, vrijwilligers, ouders,

In eerste instantie zou de Algemene Ledenvergadering op 17 februari zijn, maar vanwege de dan geplande wedstrijden leek het ons beter de vergadering uit te stellen. De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 maart, 20:00 uur, in sporthal ‘t Noorderslag.

Graag willen we jullie als bestuur zoveel mogelijk betrekken en informeren over de gang van zaken. Het bestuur stelt daarom het beleidsplan op. Dit beleidsplan wordt volgens protocol in de Algemene Ledenvergadering aan de leden aangeboden, om deze vervolgens via een stemming vast te kunnen stellen.

Naast de stemming over het beleidsplan willen we nog enkele andere punten aan jullie voorleggen:
• Enkele leden van het bestuur zullen verlengen/stoppen of nieuwe leden zullen toetreden;
• Bepalen of het noodzakelijk is de statuten te wijzigen.

Daarnaast willen we jullie graag de mogelijkheid geven om extra informatie op te vragen, waaronder:
– Notulen laatste Algemene Ledenvergadering;
– Beleidsplan 2022-2025;
– Eindbalansen vorige seizoenen;
– Andere gewenste informatie.

Neem contact op via bestuur@side-out.nl, de site of mail/bel/app één van de bestuursleden,

Bram Seinen, Ellen Rouwenhorst, Tom Lenderink, Milou Schlepers, Ton de Weerd, Gertjan Bril

Graag tot ziens op donderdag 24 maart, 20:00 uur, in sporthal ‘t Noorderslag te Slagharen.