Beste leden en vrijwilligers,

Na de laatste editie van het mixtoernooi van Side-Out in 2019, gaan we deze jaarlijkse traditie weer opstarten en wel op maandagavond 30 mei.

Voor alle A-, B- en C-junioren en senioren dames en heren (inclusief recreanten). Ook bestuursleden, trainers en overige stafleden zijn uitgenodigd.

Wanneer: maandag 30 mei

Aanvang: 19.00 uur

Aanwezig: 18.45 uur

Organisatie: heren recreanten

Geef je allemaal op bij de leiding van je team op het opgaveformulier die is uitgereikt, of wordt uitgereikt, of bij onderstaande contactpersonen:

Bernhard Sibelt of Gerard Arkes

Tel. 0523-682888 tel. 0523-684741 of 06-57279632 of 06-22366334
b.sibelt@planet.nl of gja.arkes@home.nl