Voorzitter:                      Vacant

Secretaris:                     Tessa Hollink

Penningmeester:           Bram Seinen

Algemeen lid:                 Gertjan Bril

Algemeen lid:                 Eric Rutgers

Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechtercoördinator: Ton van de Weerd

Ledenadministratie: Eric Rutgers

Documenten:

Notulen algemene ledenvergadering 2019-2020