Voorzitter:                      Vacant

Secretaris:                     Tessa Hollink

Penningmeester:           Bram Seinen

Algemeen lid:                 Tom Lenderink

Algemeen lid:                 Milou Schlepers

Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechtercoördinator: Ton van de Weerd

Ledenadministratie: Ellen Rouwenhorst

Documenten:

Notulen algemene ledenvergadering 2019-2020