Hieronder geven wij wat huishoudelijke regels die je goed zijn om te weten.

Contributie (per jaar):
Senioren : €213,00
Senioren: die 2x per week trainen €313,00
Jeugd A: €178,00
Jeugd A: die 2x per week trainen €258,00
Jeugd B: €153,00
Jeugd B: die 2x per week trainen €223,00
Jeugd C: €153,00
Jeugd C: die 2x per week trainen €223,00
Mini’s: €133,00
Mini’s: die 2x per week trainen €203,00
Recreanten €183,00

De contributie moet per (kalender) kwartaal betaald worden, d.m.v. het afgeven van een machtiging. Een formulier hiervoor is bijgevoegd. Bij opzeggingen moet het kwartaal waarin men zich afmeldt nog betaald worden. De data van afschrijven zijn enigszins flexibel maar liggen in de maanden november, januari, april en juni.

Spelerskaart:

Naast de contributie worden door de NEVOBO teamgelden in rekening gebracht voor deelneming aan competities en spelerskaarten. Deze worden als volgt doorberekend: Senioren: € 52,50 Jeugd A/B/C: € 30,00 Jeugd Mini’s: € 22,50

Tevens moeten Nevobo-spe(e)l(st)ers beschikken over een digitale pasfoto. Je kunt je pasfoto digitaal versturen naar: ledensideout@gmail.com. Ook in de sporthal zijn mogelijkheden voor het maken van je pasfoto.

Aan de competitiespelers wordt door de vereniging een tenue verstrekt (verkrijgbaar bij Geke Schippers, Bolsterstraat 15 te Slagharen). Voor het gebruik van het tenue zal een huur van € 12,50 per jaar (mini’s betalen € 5,00) in rekening worden gebracht. Jeugdspelers uit hetzelfde gezin krijgen korting (2 leden wordt € 9,00, 3 leden wordt € 8,00 enz).

Het tenue blijft eigendom van de vereniging en moet bij het verlaten van de vereniging worden ingeleverd bij het hierboven genoemde adres.

Extra :
Bij de senioren en recreanten wordt bij de contributie-inning ook € 25,- per jaar (€6,25 per kwartaal) geïnd voor de jaarlijkse verloting. Dit bedrag geld als aankoopbedrag van de loten en kan eventueel worden terugverdiend door deze weer ‘door te verkopen’.