De technische commissie is blij te mogen vermelden dat zij versterking in de gelederen hebben gekregen in de personen van Gerhard Schippers en Mariet Schrijver.

Eerstgenoemde was lange tijd voorzitter van onze vereniging terwijl laatstgenoemde jarenlange ervaring heeft binnen de TC van onze vereniging. Beide mogen omschreven worden als clubmensen in hart en nieren en zijn veelvuldig in de zaal te vinden.

Een eerste gezamenlijk overleg heeft inmiddels plaats gevonden en naast een interne taakverdeling zijn er doelen voor het komende seizoen geformuleerd.

Met de komst van deze twee ervaren mensen is de technische commissie op volle sterkte. Dit neemt echter niet weg dat het motto: Vele handen maken licht werk” altijd geldt. Dus: wil je iets betekenen voor onze vereniging? Laat het weten!