Vooruitlopend op de eerste trainingen, die voor de leden op het punt staan van beginnen, heb je altijd mensen die het seizoen al eerder beginnen. Het bestuur van onze vereniging! Een onmisbaar orgaan om onze vereniging draaiende te houden.

Daar waar spelers hun kunsten in een seizoen mogen vertonen geldt voor ons bestuur dat deze nagenoeg het hele jaar rond hun taken oppakken. Het bestuur is de stille kracht achter het reilen en zeilen van een mooie club zoals de onze. Dit reilen en zeilen gaat niet vanzelf. Dit besef is er bij veel leden en wij zijn dan ook blij dat er een aantal leden hebben besloten om het bestuur te gaan versterken. Dit is natuurlijk prachtig nieuws voor de club!

In een eerste samenzijn in de nieuwe bezetting is naar voren gekomen dat het enthousiaste bestuur zich wil laten kenmerken als een transparant en toegankelijk orgaan. Een orgaan dat communicatie naar haar leden en omgeving als een van de belangrijkste speerpunten heeft bepaald, naast natuurlijk de reguliere bestuurlijke taken.

Ons bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende personen:

  • Bram Seinen
  • Tessa Hollink
  • Eric Rutgers
  • Ton van de Weerd
  • Gertjan Bril

De komende periode zal het bestuur gaan gebruiken om samen met de diverse commissies een korte terugblik te werpen, maar bovenal om vooruit te kijken naar de toekomst. Daarbij zijn een aantal vragen die beantwoord moeten gaan worden. Enkele van deze vragen zijn: wat zijn de taken en doelen voor de komende jaren? Hoe gaan de taken verdeeld worden, wie pakt wat op?

Gezien de taken en enkele ambities die het bestuur heeft is er behoefte aan meer leden in het bestuur. Dit omdat er de afgelopen jaren onderbezetting is geweest en daaruit ook veel leer- en actiepunten zijn voortgekomen. Immers maken vele handen licht werk. Wil jij graag je steentje bijdragen aan onze club? In een bestuur wat bestaat uit een mooie mix van personen? Spreek vooral een van de bestuursleden aan en meld je!

Bovenstaande is geweldig nieuws voor onze vereniging en vanaf deze plek wensen wij het bestuur veel succes en plezier.